Kari Tanács Tagjai

Szavazati jogú tagok

Dékán

Dékánhelyettesek

Tanszékvezetők

Doktori Iskola vezetője

Kari Hallgatói Önkormányzat Elnöke

Választott tagok

Hallgatók

  • Csucska Gergő
  • Kárpáti Tamás
  • Nagy Ferenc
  • Padányi Viktória
  • Kovács Róbert
  • Orosz Csaba
  • Molnár Dávid

Tanácskozási jogú résztvevők