Az Alapítvány célja

Az alapítvány célja a régióban támogatni az informatikai oktatást, a tudomány és a gazdaság közeledését, az informatikai innovációt, a kultúra színvonalának emelését és mindezzel elősegíteni az információs társadalomra való felkészülést.

Az alapítvány a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat támogatja

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány a következő tényleges tevékenységeket kívánja folytatni, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében

  • Az információs társadalom kialakításának érdekeit szolgáló informatikai kutatás-fejlesztés, ismeretterjesztés, a színvonalas, élvonalbeli informatikai kultúra terjesztése a régióban, különös tekintettel a szakmai utánpótlás nevelésére.
  • Hallgatói részvétel támogatása informatikai K + F projektekben (díjak, ösztöndíjak biztosítása, infrastrukturális támogatás).
  • Hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása, díjak, ösztöndíjak biztosításával.
  • Hallgatók kiemelkedő tanulmányi munkájának támogatása, díjak és ösztöndíjak formájában.
  • Hallgatói programozási versenyek szervezésének támogatása, illetve ezeken a hallgatói részvétel támogatása (szervezési költségek, részvételi díjak, nevezési díjak biztosítása).
  • Magyar és nemzetközi informatikai és matematikai tudományos konferenciák szervezése, ilyen konferenciák szervezésének támogatása.

Az alapító kiköti, hogy az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és ezen célokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az alapító kiköti azt is, hogy az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel és azt kizárólag az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthatja.

Az alapító kiköti, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, tevékenységét pártoktól függetlenül köteles végezni, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújthat és azoktól támogatást nem fogadhat el.

Az alapító kiköti azt is, hogy az alapítvány országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

Frissítés dátuma: 2017.10.31.