Arató Mátyás ösztöndíj

Pályázati kiírás

Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány Arató Mátyás ösztöndíj programja

Az Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2017/2018-as tanév 2. félévére pályázatot ír ki a Debreceni Egyetem Informatikai Karának nappali tagozatos hallgatói részére.

1. Hallgatói tudományos eredmény elismerése.

Pályázhatnak állami ösztöndíjas nappali alapképzések legalább III. éves hallgatói, valamint mesterképzések nappali tagozatos hallgatói. Pályázatot nyújthatnak be azok a nappali tagozatos hallgatók, akik kimagasló tanulmányi eredményeik mellett olyan tudományos kutatómunkát, szellemi alkotást hoztak létre, vagy fejlesztést végeztek, melyet hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon (konferencián, folyóiratban, vagy önálló műként stb.) mutattak be. (pozitív döntés esetén 100% finanszírozás)

2. Hallgatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz (konferencia, külföldi ösztöndíj).

Pályázhatnak állami ösztöndíjas nappali alapképzések legalább III. éves hallgatói, valamint mesterképzések nappali tagozatos hallgatói, akik kimagasló tanulmányi munkájuk mellett kutatásaik eredményeit hazai/külföldi konferenciákon, szimpóziumokon mutatják be, vagy nemzetközileg elismert hazai/külföldi kutatóintézetekben, illetve egyetemeken folytatnak résztanulmányokat és kutatómunkát. (pozitív döntés esetén 50% előfinanszírozás, 50% utófinanszírozás a beszámoló elfogadását követően.)

Mindkét esetben előírás, hogy a hallgatók korrigált kreditindexük legalább 3,50 legyen a pályázat benyújtását megelőző két félév mindegyikében; és előnyben részesülnek, akik a tanulmányaikon túl igazolt szakmai tevékenységet végeznek (Pl. DETEP, TDK, …).

Megjegyzés: a kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatási összeget a beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében határozza meg.

  1. Az ösztöndíj többször is elnyerhető, de ha a pályázó az előző tanévben nyert az Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány pályázaton, akkor a következő évben nem jogosult a támogatásra. Az újbóli támogatás megítélésének egyik feltétele, hogy korábbi sikeres pályázat esetén, a pályázó az előző pályázatát ajánló tanár által ellenjegyzett beszámolót készítsen a pályázati támogatás folyósításának időszakában elért eredményeiről, a vállalások teljesítéséről, s ezt csatolja a benyújtandó új pályázathoz.
  2. Formai hibának minősül és a pályázatból való kizárást vonja maga után az, ha
    • nincs ajánlója a pályázónak,
    • nincs kitöltve az adatlap.
  3. Nem kizáró ok az azonos időszakra elnyert Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

Pályázatokat benyújtani az e célra kialakított formanyomtatványon lehet.

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. február 23.-án 12 óra.

A pályázatok kezelése bizalmas, elbírálásukat – szükség szerint szakértők bevonásával – a kuratórium végzi.

A pályázatokat nyomtatott formában 2018. február 23.-ig kell benyújtani az F023 irodában a kuratórium elnökének címezve (mindenkori dékán), valamint beszkennelve digitálisan is a email címre is el kell juttatni. A pályázatokhoz oktatói ajánlás szükséges.

Amennyiben valamely témában a hallgató már kutatást folytat, a pályázatot a témavezető is véleményezi.

Az eredményhirdetésre az Informatikai Szakmai Napok megnyitóján kerül sor.

További információ kérhető a dékáni hivatal vezetőjétől. (F023 iroda)

Debrecen, 2018. február 8.

Az Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány kuratóriuma


DOKUMENTUMOK

Frissítés dátuma: 2018.02.08.