Szabályzat

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Informatikai Kari kiegészítése 18. § (4) bekezdéséhez

Szakmai gyakorlaton kell részt vennie a 2011 őszétől felvett programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus BSc és minden informatikus könyvtáros BA szakos, továbbá, a 2011 őszétől felvett programtervező informatikus, minden gazdaságinformatikus, minden mérnökinformatikus MSc és minden informatikus könyvtáros MA szakos hallgatónak. A szakmai gyakorlatot a hallgató kezdeményezi, amihez a kar segítséget nyújt. A szakmai gyakorlat időtartama BSc szakokon 240 munkaóra, a 2014 szeptemberétől felvett hallgatók esetén 320 munkaóra, informatikus könyvtáros BA szakon 15 kredit, a nem-tanári mesterszakokon 160 munkaóra, a 2014 szeptemberétől felvett hallgatók esetén 240 munkaóra.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés feltétele

  • programtervező informatikus BSc szakon a Magas szintű programozási nyelvek 2 és Adatbázisrendszerek tárgyak teljesítése
  • gazdaságinformatikus BSc szakon a Magas szintű programozási nyelvek2 és Számvitel 1 tárgyak teljesítése
  • mérnök informatikus BSc szakon a Magas szintű programozási nyelvek 2 és Hálózati architektúrák teljesítése
  • informatikus könyvtáros BA szakon az érvényes mintatanterv szerint előírt tárgyak teljesítése.
  • A programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus MSc és az informatikus könyvtáros MA szakokon a 2. félévtől kezdve lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni.

A 2017/18 tanévtől felvett hallgatók esetén a szakmai gyakorlatra való jelentkezés feltétele

  • programtervező informatikus BSc szakon a Magas szintű programozási nyelvek 2, Adatbázisrendszerek és Adatbázisrendszerek labor tárgyak teljesítése,
  • gazdaságinformatikus BSc szakon a Programozás 2 és Számvitel tárgyak teljesítése,
  • mérnökinformatikus BSc szakon a Programozási nyelvek 2 és Számítógépes hálózatok teljesítése,
  • informatikus könyvtáros BA szakon az érvényes mintatanterv szerint előírt tárgyak teljesítése.
  • A programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus MSc és a könyvtártudomány MA szakokon a 2. félévtől kezdve lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni.

Szakmai gyakorlatra jelentkezni a Fogadó nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével lehet, az elfogadásról a szakmai gyakorlati albizottság dönt, és döntéséről tájékoztatja a hallgatót. A szakmai gyakorlatra való jelentkezés az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzítésre kerül. A szakmai gyakorlat esetleges megváltoztatására csak a szakmai gyakorlati albizottság jóváhagyásával kerülhet sor.

A szakmai gyakorlat teljesítését a hallgató az Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről nyomtatvány kitöltésével és legalább 1 oldalas, a gyakorlati hely által jóváhagyott gyakorlati beszámolóval igazolja le, melynek elfogadásáról a szakmai gyakorlati albizottság dönt. A sikertelen szakmai gyakorlat csak a gyakorlat megismétlésével javítható.

Frissítés dátuma: 2018.02.15.