Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikai Kar Épülete
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Hallgatóknak
Oktatóknak
Felvételizőknek
Karunk Tanszékek Oktatás Kutatás Információk
Hallgatói információk  >  Nappali tagozatos képzés  >  PTI MSc

Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Programtervező informatikus (PTI) mesterképzési (MSc) szak
Felvételi eljárási rendje

A jelentkezők tájékoztatása
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra közzétett információkon túl a Kar az alábbiakkal egészíti ki:

Jelentkezéshez javasolt szakok
Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik gazdaságinformatikus, mérnök informatikus,  programtervező informatikus alapképzési szakokon, főiskolai vagy egyetemi  informatikai szakokon (műszaki informatikus, gazdasági informatikus, programozó és programtervező matematikus, alkalmazott matematikus, matematikus, fizikus, közgazdász, informatika tanár, egészségügyi ügyvitelszervező, ..), továbbá alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű olyan alapképzési szakokon végeztek, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar elfogad.

A felvétel feltételei
A gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus alapképzési szakokon végzett jelentkezők részére 60 kredit automatikusan elismerésre kerül.
A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis (kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai és természettudományi ismeretek;
– számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;
– gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómia, számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment ismeretek, humán ismeretek;
– informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A mesterszak kimenete megfelel a korábbi programtervező matematikus egyetemi végzettségnek

A jelentkezés elfogadása
A Kar - Oktatási, Tanulmányi és Minőségellenőrzési Bizottsága - a benyújtott dokumentumok alapján

megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező.
Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

A felvételi vizsga
A felvételi vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből.
Az írásbeli felvételi vizsga tematikája a Kar honlapján tekinthető meg.
A szóbeli felvételi vizsga célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.

Pontszámítás
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 


Frissítve: 2013. május 8.

Member of Informatics Europe, the Association of European Informatics Departments Debreceni Egyetem Kezdőoldal Honlap Térkép Telefonkönyv Webmail Neptun