Az Internet története

Az Internet története az 1960-as évekre nyúlik vissza. 1969-ben az USA Hadügyminisztériuma telefonvonalon egy kísérleti jellegû, csomagkapcsolt hálózatot hozott létre (ARPAnet: Advanced Research Projects Agency Network). A hálózathoz egyre többen kapcsolódtak hozzá (pl. oktatási és kutatási intézmények). Az ARPAnet mellett létrehozták a hasonló technológiával mûködõ MILnet (Military Network) hálózatot, és 1983-ban a két hálózatot összekapcsolták. Az ARPANET-hez ezután több hálózat is hozzákapcsolódott; pl. a MInet (a MILnet európai megfelelõje), a SATnet és WIDEBAND (mûholdas hálózatok), az NFSnet (National Science Foundation Network), a BITnet (Because It's Time Network), a USEnet, stb. Így alakult ki az, amit ma Internet néven ismerünk. Az 1990-es években már a nagy számítógépes kereskedelmi szolgáltató központok (CompuServe, America Online, stb.) is elérhetõek lettek az Interneten keresztül és az üzleti alkalmazások köre azóta is rohamosan bõvül. Jelenleg több tízezer különbözõ számítógépes hálózat érhetõ el az Interneten, kiszolgálva több tízmillió felhasználót. Az Internet az intézményeken belüli információ szervezésére is hatással van: kialakult az intranet, az Internet technológiáját használó vállalati információs rendszer.

Jelenleg Európát és Amerikát az óceánon át üvegkábelek kötik össze, és mûholdon keresztül is lehetséges az adatok átvitele. A jövõ lehetséges perspektívái közé tartozik az informatikai, hírközlõ, telekommunikációs és szórakoztató iparágak összefonódása és az Internet hálózat egységes kommunikációs közegként történõ használata (un. ICE age: Information - Communication - Entertainment). A nagy adatátviteli sebességet (un. sávszélességet) igénylõ multimédiás alkalmazások új technológiai megoldások kifejlesztését igénylik, amelyek biztosítják a multimédia információk (pl. hangok, mozgóképek) folyamatos átvitelét, azaz pl. garantálják az átvitelhez szükséges minimális sávszélességet.

Összefoglalva:

az Internet története az Internet jövõje

alkalmazások számának robbanásszerû növekedése

Feladatok:

Próbáljon meg az Internet keresõrendszereinek használatával válaszolni az alábbi kérdésekre:

1. Hogyan alakult ki a World Wide Web és hogyan fejlõdött tovább? Ki koordinálja jelenleg a WWW fejlesztését?

2. Hogyan tudná jellemezni az Internet jelenlegi kiterjedését és méretét? Milyen mértékû volt az Internet növekedésének üteme a kezdeti szakaszban és milyen napjainkban? Keressen minél több adatot, amely az Internet kiterjedését, méretét és növekedési ütemét jellemzi!

3. Milyen szolgáltatást nyújtott a Napster és milyen érvek ütköztek egymással a precedens értékû Napster-perben?

4. Mik a szerzõi jog legfontosabb megállapításai az Internet vonatkozásában?


2002. november 20.