Marketing menedzsment: a 4P mix



a termék hasznosságát meghatározó tulajdonságok szintjei

termék pozícionálása A termék vagy szolgáltatás pozicionálásának célja a versenytársaktól megkülönböztetõ tulajdonságok, versenyelõnyök meghatározása. Ezeknek a tulajdonságoknak az ábrázolása pl. imázstérképen lehetséges.



márka hozzákapcsolása a termékhez

A márka a terméket azonosító egyedi szimbólum, amelynek célja a termék megkülönböztetése más termékektõl a piacon. A márka rendszerint a fogyasztó gondolkodásában összkapcsolja a terméket a gyártóval.

A márkák fõbb típusai:



az árképzést befolyásoló fõbb tényezõk

az árképzés általános korlátai:

a termék jellegétõl függõ tényezõk: a vállalat piaci helyzetétõl függõ tényezõk:

az árképzés lehetõségei

fõbb értékesítési csatornák

az értékesítést meghatározó fõbb tényezõk

a marketingkommunikáció irányultsága

a marketingkommunikáció típusai

kommuniációs modell

a marketingkommunikáció néhány rendszermodellje (vö. Brochand - Lendrevie 2004: 83-88) [A modellek közt rengeteg átfedés van, a közösen elõforduló elemeket azonos számok jelölik. Ezek egyszersmind a hatékony marketingkommunikáció fõbb lépéseit írják le.]

(1) AIDA modell (Lewis, 1898): egy termék eladásakor az eladó által követendõ fõbb tevékenységek leírása

(2) hierarchikus hatásmodell: (3) hirdetés: mechanikus vagy "rábeszélõ" reklám [Csak a gyakran vásárolt, hétköznapi, és nem túlzottan nagy értékû termékek esetén várható, hogy ez a fajta reklámtechnika hatásosan alkalmazható.] (4) Lavidge és Steiner modellje (1961): (5) Rogers modellje (1962):

kommunikációs gátak

disszonanciaelmélet, a kognitív disszonancia elmélete

L. Festinger által kidolgozott elmélet, amely szerint az összeegyeztethetetlen gondolati elemek (elképzelések, vélemények, stb.) negatív feszültségi állapotot okoznak. Ezt az egyén csökkenteni próbálja (magatartásának vagy a környezetének megváltoztatásával, vagy egyszerûen a beállítódás változtatásával).

(Pszichológiai lexikon 2002: 74)



a marketingkommunikáció fõbb lépései

a figyelemfelkeltés lehetõségei

menekülõ reakció

Alapvetõ, minden élõlényre jellemzõ [magatartástörvény az, hogy] az organizmus gyenge ingerre közeledõ, erõs ingerre távolódó tendenciával reagál (Schneirla, 1959). E reflexszerû viselkedésminta biológiai hasznossága ... könnyen áttekinthetõ. Ezekre az élõlényekre nézve ugyanis az erõs ingerek szinte kivétel nélkül károsak, míg a gyenge ingerek elõnyösek. (Ranschburg 1998: 18-19)



indirekt szükségletek

Egy terméket vagy szolgáltatást mindig egy adott szükséglet kielégítése céljából fejlesztenek ki, de az adott T/S emellett az elsõdleges vagy direkt szükséglet mellett további, indirekt szükségleteket is kielégíthet (amelyek a szükséglethierarchia más szintjein foglalnak helyet). Például egy üdítõ vagy sörmárka ivása (1. szintû szükséglet) történhet egy bulin vagy egy baráti társaságban (3. szintû szükséglet); egy autó vagy édesség (1. szintû szükséglet) luxusigényeket kielégítve a társadalmi státusz szimbóluma is lehet, az elõkelõség érzetét keltheti (4. szintû szükséglet); egy tornacipõ (1. szintû szükséglet) túrázásra is alkalmas lehet (5. szintû szükséglet); stb.

Ha az indirekt szükségletek egy (referencia) csoporthoz vagy közösséghez való tartozást elégítenek ki, integratív reklámról beszélünk. Ekkor mintegy "személyiséggel ruházunk fel" egy adott terméket vagy szolgáltatást.



a vásárlók meggyõzésének lehetõségei
Boda István, 2006. február 3.