Marketing menedzsment: a 4P mixa termék hasznosságát meghatározó tulajdonságok szintjei

termék pozícionálása A termék vagy szolgáltatás pozicionálásának célja a versenytársaktól megkülönböztetõ tulajdonságok, versenyelõnyök meghatározása. Ezeknek a tulajdonságoknak az ábrázolása pl. imázstérképen lehetséges.márka hozzákapcsolása a termékhez

A márka a terméket azonosító egyedi szimbólum, amelynek célja a termék megkülönböztetése más termékektõl a piacon. A márka rendszerint a fogyasztó gondolkodásában összkapcsolja a terméket a gyártóval.

A márkák fõbb típusai:az árképzést befolyásoló fõbb tényezõk

az árképzés általános korlátai:

a termék jellegétõl függõ tényezõk: a vállalat piaci helyzetétõl függõ tényezõk:

az árképzés lehetõségei

fõbb értékesítési csatornák

az értékesítést meghatározó fõbb tényezõk

a marketingkommunikáció irányultsága

a marketingkommunikáció típusai

kommuniációs modell

a marketingkommunikáció néhány rendszermodellje (vö. Brochand - Lendrevie 2004: 83-88) [A modellek közt rengeteg átfedés van, a közösen elõforduló elemeket azonos számok jelölik. Ezek egyszersmind a hatékony marketingkommunikáció fõbb lépéseit írják le.]

(1) AIDA modell (Lewis, 1898): egy termék eladásakor az eladó által követendõ fõbb tevékenységek leírása

(2) hierarchikus hatásmodell: (3) hirdetés: mechanikus vagy "rábeszélõ" reklám [Csak a gyakran vásárolt, hétköznapi, és nem túlzottan nagy értékû termékek esetén várható, hogy ez a fajta reklámtechnika hatásosan alkalmazható.] (4) Lavidge és Steiner modellje (1961): (5) Rogers modellje (1962):

kommunikációs gátak

disszonanciaelmélet, a kognitív disszonancia elmélete

L. Festinger által kidolgozott elmélet, amely szerint az összeegyeztethetetlen gondolati elemek (elképzelések, vélemények, stb.) negatív feszültségi állapotot okoznak. Ezt az egyén csökkenteni próbálja (magatartásának vagy a környezetének megváltoztatásával, vagy egyszerûen a beállítódás változtatásával).

(Pszichológiai lexikon 2002: 74)a marketingkommunikáció fõbb lépései

a figyelemfelkeltés lehetõségei

menekülõ reakció

Alapvetõ, minden élõlényre jellemzõ [magatartástörvény az, hogy] az organizmus gyenge ingerre közeledõ, erõs ingerre távolódó tendenciával reagál (Schneirla, 1959). E reflexszerû viselkedésminta biológiai hasznossága ... könnyen áttekinthetõ. Ezekre az élõlényekre nézve ugyanis az erõs ingerek szinte kivétel nélkül károsak, míg a gyenge ingerek elõnyösek. (Ranschburg 1998: 18-19)indirekt szükségletek

Egy terméket vagy szolgáltatást mindig egy adott szükséglet kielégítése céljából fejlesztenek ki, de az adott T/S emellett az elsõdleges vagy direkt szükséglet mellett további, indirekt szükségleteket is kielégíthet (amelyek a szükséglethierarchia más szintjein foglalnak helyet). Például egy üdítõ vagy sörmárka ivása (1. szintû szükséglet) történhet egy bulin vagy egy baráti társaságban (3. szintû szükséglet); egy autó vagy édesség (1. szintû szükséglet) luxusigényeket kielégítve a társadalmi státusz szimbóluma is lehet, az elõkelõség érzetét keltheti (4. szintû szükséglet); egy tornacipõ (1. szintû szükséglet) túrázásra is alkalmas lehet (5. szintû szükséglet); stb.

Ha az indirekt szükségletek egy (referencia) csoporthoz vagy közösséghez való tartozást elégítenek ki, integratív reklámról beszélünk. Ekkor mintegy "személyiséggel ruházunk fel" egy adott terméket vagy szolgáltatást.a vásárlók meggyõzésének lehetõségei
Boda István, 2006. február 3.