Informatika alapjairendszer, adat, információ

rendszer

A rendszer egymással kapcsolatban álló elemek összessége, amelyek adott cél érdekében együttmûködnek egymással, és mûködésük során erõforrásokat használnak fel.

adat

Az adat alapvetõ kapacitív erõforrás, amelynek mennyisége felhasználásával nem csökken (nem definiáljuk). Az adat rendszerint valamilyen formában tárolt ismeretet jelent.

információ

Az információ olyan adat, amelyet egy rendszer a mûködése során felhasznál.

tudás

A tudás összegyûjtött, rendszerezett ismeretek, adatok összessége, amelyek segítségével meghatározott feladatokat, problémákat oldhatunk meg. A tudás segítségével rendszerint megkísérelünk elõrelátni, kikövetkeztetni bizonyos dolgokat. A tudás a tárolt adatok

is magában foglalja. A tudásra érvényes a szinergia elve: az egész több, mint a részek összessége.

jel

Az információ jelek segítségével adható meg, azaz a jelek az információ hordozói. A jeleket rendszerint kódoljuk: ilyenkor az egyes jeleknek kódokat feleltetünk meg. A lehetséges kódok halmazát kódábécének nevezzük.

Példák: beszédhangok, zenei hangok, latin ábécé, morzejelek

A gyakorlatban az információ megadása és átvitele fizikai jelekkel történik. A fizikai jelek fizikai mennyiségek különbözõ értékei segítségével adják meg a kódábécé elemeit.

Az információátvitel alapmodellje (Shannon és Weaver kommunikációs modellje szerint):

A fizikai jelek lehetnek Az analóg jelek térben és idõben folytonosak, tehát egy s=s(t) folytonos függvénnyel írhatóak le (egy egyváltozós függvény legegyszerûbben egy kétdimenziós grafikonnal ábrázolható). Példa: analóg hangjelek (megadhatóak az amplitúdó idõbeli változását leíró folytonos függvénnyel)

A digitális jelek térben és idõben diszkrétek, tehát egy adatsorral (sorozattal) írhatóak le, amelyek szemléletesen pl. egy táblázatban adhatóak meg (amelynek elsõ sora az idõértékeket, második ill. további sorai pedig az egyes idõértékekhez tartozó adatokat tartalmazzák).


a számítógépek felépítése és mûködése

a számítógép legfontosabb jellemzõi

feladatmegoldás számítógéppel program

A számítógép memóriájában tárolt utasítássorozat, amelyet a gép lépésenként végrehajt, ezáltal a megadott bemenõ adatokból és a rendelkezésre álló törzsadatokból a program által megvalósított algoritmus lépéseit követve automatikusan elõállítja a kitûzött feladat megoldását képezõ adatokat.

szoftver

A szoftver több, meghatározott cél érdekében együttmûködõ programot vagy programrendszert jelent.

Neumann architektúra

A Neumann architektúra (felépítés) olyan számítógépeket jelent, amely meghatározott elvek, az un. Neumann-elvek alapján mûködnek.

Neumann-elvek

a Neumann-elvû számítógépek alapvetõ funkcionális (hardver) egységei Egy személyi számítógép a fentieken kívül még további hardver elemekkel is rendelkezik. Talán a legfontosabb ezek közül az alaplap, amely a számítógép legfontosabb alkatrészeit tartalmazza.

alaplap

DMA vezérlõ (Direct Memory Access)

A DMA célja a processzor tehermentesítése, ha nagy mennyiségû adatot kell átvinni a memória és valamelyik periféria vagy periféria-vezérlõ (pl. hangkártya) között.

BIOS (Basic Input-Output System)

CMOS RAM

A CMOS RAM célja az alapvetõ konfigurációs adatok tárolása. A CMOS RAM áramforrása egy külön elem, hogy a számítógép kikapcsolásakor is megõrizze az adatokat.

alaplapi chipkészlet (pl. Intel HUB Architektúra)

periféria vezérlõkártyák

az algoritmus fogalma és megadási módjai

algoritmus

Az algoritmus több azonos jellegû, egymástól csak a kiinduló adatokban különbözõ (pl. matematikai) feladat megoldására szolgáló eljárás, amelynek során elõre meghatározott, véges számú lépést adott sorrendben végrehajtva jutunk el a feladat megoldásához.

1. példa algorimusra: információ-visszakeresés adatbázisból

2. példa algoritmusra: egy matematikai függvény értékének kiszámítása a "jó" algoritmusok alapvetõ jellemzõi az algoritmusok néhány megadási módja egyszerû algoritmusok (folyamatábrával és Pascal nyelven vagy pszeudokódban megadva) Turing-gép

Megjegyzés: a Turing-gépnek több "változata" is létezik a szakirodalomban (pl. balról is végtelen szalag, un. "igen" és "nem" típusú elfogadó, ill. elutasító megállási állapotok a halt vagy stop állapot mellett, stb.), a különbözõképpen definiált Turing-gépek azonban ekvivalensek egymással.

A Turing-gép egy végletekig leegyszerûsített számítógép elméleti modelljének tekinthetõ, amellyel egyszerûsége ellenére minden adatfeldolgozási algoritmus leírható. Ezt fejezi ki az un. Church-tézis.

Church-tézis (1936)

Minden intuitív értelemben kiszámíthatónak tekinthetõ (azaz algoritmizálható) függvényt ki lehet számítani a Turing-géppel.

A Turing-gép részei:

A Turing-gép alapprogramja (az un. átmenetfüggvény) legegyszerûbben egy táblázattal adható meg, amelynek sorai a Turing-gép lehetséges állapotainak, oszlopai pedig a Turing-gép ábécéjének felelnek meg. A táblázat cellái azokat az utasításokat tartalmazzák, amelyek a Turing-gép egyes állapotainak és a Turing-gép ábécéjében levõ karaktereknek felelnek meg.

Például egy bináris Turing-gép esetén, amely a szalagon levõ bináris karaktersorozat komplementálását végzi el (0 helyett 1, 1 helyett 0 beírását a szalagra)

Ekkor az alapprogramot tartalmazó táblázat a következõ lehet:
 
>
0
1
_
s
(p,>,jobbra)
p
(p,1,jobbra) (p,0,jobbra) (h,_,marad)

(a nem kitöltött cellákba bármilyen utasítás írható, mivel ilyen állapotba a Turing-gép nem kerülhet)

a Turing-gép utasításai három részbõl állnak, amelyek az utasítás végrehajtása után meghatározzák

a Turing-gép utasításciklusa
  1. egy karakter beolvasása a szalag aktuális cellájából (ez megfelel egy utasítás beolvasásának)
  2. a Turing-gép aktuális állapotának beolvasása az állapotregiszterbõl
  3. a Turing-gép aktuális állapotának és a beolvasott karakternek megfelelõ utasítás megkeresése a Turing-gép alapprogramjában
  4. az utasítás értelmezése, azaz részeire bontása (három részre, ld. fent)
  5. az értelmezett utasítás végrehajtása
  6. az állapotregiszter tartalmától függõen a Turing-gép mûködésének leállítása (ez megfelel a megszakításkérések vizsgálatának)
  7. az utasításciklus újrakezdése
Egy bonyolultabb példa: 1 hozzáadása egy bináris számhoz
 
>
0
1
_
s
(q0,>,jobbra)
q0
(q0,0,jobbra) (q0,1,jobbra) (q1,_,balra)
q1
(h,>,jobbra) (h,1,marad) (q2,0,balra)
q2
(q3,>,jobbra) (h,1,marad) (q2,0,balra)
q3
(q4,1,jobbra) (q5,1,jobbra)
q4
(q4,0,jobbra) (q5,0,jobbra) (h,0,marad)
q5
(q4,1,jobbra) (q5,1,jobbra) (h,1,marad)

A fenti alapprogramhoz tartozó Turing-gép esetén

A fenti Turing-gép kezeli azt a "kivételt", amikor nincs megadva a szalagon egy bit sem a q1 állapotban a (h,>,jobbra) leállító utasítással.fontosabb algoritmusok

operációs rendszer alapfogalmak

A számítógépen mûködõ szoftver réteges szerkezetû. A legfontosabb szoftver rétegek:

az operációs rendszer legfontosabb feladatai: az operációs rendszerek alapvetõ típusai (példákkal)
 
egyfeladatos többfeladatos
(multitasking)
egyfelhasználós DOS WINDOWS 9x
többfelhasználós
(multiuser)
UNIX, LINUX, WINDOWS NT vagy XP

Érdemes megjegyezni, hogy a vírusok tömeges elterjedése elsõsorban az egyfelhasználós DOS és Windows rendszerek gyenge (semmilyen?) adatvédelmi képességei miatt vált lehetségessé.


Boda István, 2003. december 16.