Projects - Department of Computer Science and Library and Information Science

 • FIRST – Future Internet Research, Services and Technology. (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001,) project (Project Leader: Prof. Dr. Sztrik, János). 4th subproject: Customizable content manager processes (Leader: Hajdu, András). (2012–2015)
 • Országos hatókörű korszerű könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0069).
 • Új tudományos eredmények népszerűsítése és a tudományos tevékenységekhez kapcsolódó kezdeményezések fejlesztése a Debreceni Egyetemen (TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0006)
 • Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetem új tudományos eredményeinek disszeminációja érdekében (TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017)
 • Élethosszig és határtalanul: Mobil eszközökkel elérhető szolgáltatásfejlesztés és szövegértés-fejlesztő képzések a DEENK-ben (TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0051)
 • EuropeanaTravel: Az Európai Unió által finanszírozott projekt, kétéves futamidejű projekt, amely több mint egymillió forrás digitalizálását tűzte ki célul az utazás és turizmus témakörében: térképek, kéziratok, fényképek, filmek, könyvek válnak széles körben elérhetővé.
 • OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) az európai országok összefogásában létrejött Open Access projekt. A projekt fő célja az Open Access program támogatása, és a 7. keretprogram által finanszírozott projekt. Az OpenAIRE projekt biztosítja a Helpdesk szolgáltatást, továbbá vállalja egy európai repozitóriumi hálózat e-infrastruktúrájának kiépítését, és a best practice kialakítását.
 • Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben (TÁMOP-4.1.2.-08/1/2009-005 Európai Uniós pályázat)
 • SZAKTÁRNET – A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos köznevelési igények, szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása a felsőoktatásba. Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-Alföldi Régióban. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató- és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése c. pályázat (Szakmai vezető: Dr. Tóth Zoltán, DE NTDI). 2. és 3. alprogram (K3): A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése, összehangolása. (2014–2015)
 • NEW Széchenyi Plan 2014
 • SUSCOMTEC, Intercultural Knowledge Transfer in Engineering for a Sustainable Global ICT Community, Erasmus Plus program, Universidad Politécnica de Valencia. Szófia (2014).
 • Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban. Visegrad University Studies Grant No. 61300015 (Szakmai vezető: Kovács Edina) (2013–2014)
 • „Szak-nyelv-tudás” Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen c. projekt. (TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008) (2013–2015)
 • ZENEFE: Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012) (Szakmai vezető: Dr. Grasselli Gábor) (2013)
 • Természettudományos tantárgypedagógiai kutatások újszerű interdisciplináris megközelítése, OTKA K105262 (Szakmai vezető Dr. Tóth Zoltán). 2.4.2. Elektronikus tananyagok elemeinek hatékonyságvizsgálata tekintetkövetéssel, csoportvezetés (2012–2015)
 • HERD Project: Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) (Kutatásvezető: Prof. Dr. Kozma Tamás, DE CHERD-Hungary), B2 Csoport (2011–2012)
 • Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt, TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046, 2011.
 • Regionális Pedagógusképzési- és Továbbképzési Központ alapítása. TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001 pályázat keretében (Vezető: Prof. Dr. Gál István). (2010–2011)
 • RE-PE-T-HA – Tanárképzési adatbázisok létrehozása, építése. Adatbázis Munkacsoport. TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001 pályázat: RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban. Adatbázis tervezése, létrehozás, kezelőfelület létrehozása, adatbázis adatokkal való feltöltése (2010–2011)
 • RE-PE-T-HA – A Moodle LCMS megismertetése a tanárokkal, szükséges funkciók megtanítása. Telementori szolgáltatás munkacsoport. TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001 pályázat: Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban (2010–2011)
 • E-learning kialakítása a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában – TÁMOP 4.1.2.-08/1/A, E-learning szakértőség (2010–2011)
 • HuComTech projekt, Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig – TÁMOP 4.2.2-08/1, Webfejlesztő (2010)
 • A Teaching Mathematics and Computer Science (nemzetközi didaktikai folyóirat) megjelenítését elõkészítõ munkája (2001–2002)
 • Együttmûködõ rendszerek – kutató-fejlesztő projekt az Université de Savoie (Chambéry, Franciaország) egyetem Equipe Systèmes Communicants laborjában (1999–2000)
 • Az MNEWS Információs Rendszer létrehozása. Szakmai vezető: Prof. Dr. Arató Mátyás (DE ISzK) (1998 1999)
 • A Penny Nyugdíjpénztári Adminisztrációs Rendszer szoftverminõsítése. OMFB pályázat. Szakmai vezető: Prof. Dr. Arató Mátyás (DE ISzK) (1998)

Updated: 2018.02.27.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.