Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék

Tanszékvezető

Dr. Fazekas István
egyetemi tanár
A valószínűség elmélet határérték tételei. Hálózatok modellezése. Regressziós statisztikai modellek.

Tagok

Dr. Aradi Bernadett
adjunktus
Finsler-geometria

Dr. Baran Ágnes
adjunktus
Magas rendű végeselem családok. Nem-konform végeselemek. Rezonanciák számítása nagypontosságú numerikus módszerekkel.

Dr. Baran Sándor
egyetemi docens
Valószínűségi időjárás előrejelzés. Diszkrét és folytonos véletlen mezők paraméterbecslési problémái. A statisztika alkalmazásai (biológia, geológia, orvostudomány).

Dr. Barczy Mátyás
egyetemi docens
Elágazó folyamatok és affin folyamatok.

Dr. Burai Pál József
egyetemi docens
Nemlineáris optimalizálás. Konvexitás általánosításai. középértékeket tartalmazó függvényegyenletek.

Dr. Fülöp Erika
adjunktus

Dr. Gáll József
egyetemi docens
Pénzügyi matematika. Statisztikai modellek alkalmazása.

Lukácsné Porvázsnyik Bettina Lívia
tanársegéd
Diszkrét valószínűségi modellek. Hálózatok modellezése véletlen gráfokkal. Határérték-tételek a valószínűségszámításban.

Noszály Csaba
tanársegéd
Véletlen gráfok.

Pecsora Sándor
tanársegéd
Hálózatok modellezése. Véletlen gráfok.

Péter Gyöngyvér
tanársegéd

Dr. Sikolya-Kertész Kinga
adjunktus
Alkalmazott statisztika,véletlen mezőkkel meghajtott lineáris modellek paraméterbecslései, sztochasztikus optimalizálás.

Dr. Szokol Patrícia Ágnes
adjunktus
Funkcionálanalízis. Megőrzési problémák. Konvexitás és alkalmazásai.

Dr. Rácz Anett
adjunktus
Számítógépes optimalizálás. Döntéselmélet.

Dr. Vertse Tamás
professor emeritus
Atommagok tulajdonságai a drip line közelében. Gyengén kötött atommagok leírása komplexenergiájú állapotokkal. Rezonanciák számítása nagypontosságú numerikus módszerekkel.

PhD hallgatók

Perecsényi Attila
Véletlen gráfok. Véletlen struktúrák.

Petneházi Gábor