Könyvtárinformatika Tanszék

Tanszékvezető

Dr. Gilányi Attila
egyetemi docens
kutatási terület: Számítógépes matematika, Matematikai analízis, Függvényegyenletek, Egyenlőtlenségek

Tagok

Dr. Bényei Miklós
Nyugalmazott egyetemi docens, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár
kutatási terület: 19-20. századi magyar művelődéstörténet, magyarországi könyv- és könyvtártörténet a 19-20. században

Dr. Bujdosó Gyöngyi
adjunktus
kutatási terület: e-learning módszertana, virtuális és kiterjesztett valóság az információtranszferben, Tekintetkövetés a döntéshozatali támogatásban, UX-Design, Gender kutatások - Nők az informatikában

Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet
adjunktus
kutatási terület: EU-s információforrások, open access, tudományos eredmények disszeminációja, digitális könyvtárak, Az Európai Unió – könyvtár-informatikai lehetőségek, Olvasáskutatás, digitálisolvasás-narratívák, digitális műveltség, generációs digitális kompetencia, Romániai magyar intézménytörténet, kulturális identitás, interkulturális kommunikáció az irodalomban, a kulturális autonómia és a digitalizálás lehetőségei

Dr. Csernoch Mária
egyetemi docens
kutatási terület: Informatika didaktika, Számítógépes problémamegoldás, Sprego

Eszenyiné dr. Borbély Mária
adjunktus
kutatási terület: A könyvtárosok digitális kompetencia mérésének fogalmi kerete és lehetséges indikátorai, A szemantikus web és a tartalmi keresés összefüggései, Az IFLA trendek nemzetközi és hazai visszhangja

Király Magdolna
tanársegéd
kutatási terület: Digitális műveltség, elektronikus irodalom, elektronikus olvasás

Némethi-Takács Margit
tanársegéd
kutatási terület: metaadat rendszerek, bibliográfiai adatfeldolgozás, XML jelölő nyelv alkalmazása könyvtári területen, nyomtatott és digitalizált plakátok leíró adatai

Dr. Tóth Erzsébet
adjunktus
kutatási terület: Tartalom szerinti visszakeresés hálózati környezetben; Az internetes keresők lekérdezési teljesítményének értékelése; Digitalizált könyvtári tartalmak három dimenziós megjelenítése

Dr. Virágos Márta
tudományos főmunkatárs
kutatási terület: tudásmenedzsment, tudástranszfer, szerzői jog kérdései a digitális világban, Tematikus és intézményi repozitóriumok menedzselése

Óraadó kollégák

Dr. Bácsó Sándor
nyugalmazott egyetemi docens
kutatási terület:

Dr. Boda István
kutatási terület:

Juhászné Belle Zsuzsa
kutatási terület:

PhD hallgatók

Csont István
kutatási terület:

Sós Anita
kutatási terület:

Szimkovics Tamás
kutatási terület

Demonstrátorok

Kicska Andrea
kutatási terület

Nagy Sándor Ádám
kutatási terület

Szabó Anett
kutatási terület