Könyvtárinformatika Tanszék Történet

Debrecenben 1989-ben indult meg az egyetemi könyvtárosképzés. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (majd 2000-től a Debreceni Egyetem) vezetői kezdettől fogva sajátos arculatot kívántak adni ennek a szakképzésnek. Igazodva a könyvtári munka és a szakirodalmi tájékoztatás fejlődési trendjeihez és az újfajta követelményekhez, az informatikai irányultságot helyezték előtérbe. Ez az elnevezésben is tükröződött: az alapításhoz szükséges minisztériumi engedély informatikus könyvtáros szakról szólt.

A szak gondozása először az Egyetemi Számítóközponthoz, majd a Matematikai és Informatikai Intézethez került. 1994. szeptember 1-jén alakult meg a Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék, Dr. Szabó József tanszékvezető docens irányításával. Mintegy bemutatkozó rendezvényként mi szerveztük meg 1994 októberében az országos könyvtárosképzési konferenciát. A Természettudományi Kar ugyanabban a tanévben tért át a tanulmányi kötelezettségek kreditrendszerben való nyilvántartására, ami megkövetelte az addigi tan- és órarend módosítását. Nem sokkal később, 1996 tavaszán lezajlott az egyetem akkreditációja, és a kiküldött bizottság jelentése jóváhagyta, mintegy legitimálta az informatikus könyvtáros szak addigi törekvéseit. Az évtized közepére kialakultak azok a szervezeti, tartalmi keretek, amelyek között a tanszék apróbb módosításokkal, finomításokkal mindmáig végzi, kifejti tevékenységét. 1996-ban a tanszék rendezte a Kovács Máté-emlékülést, amelynek előadásai a KLTE Könyvtárának évkönyvében (Könyv és Könyvtár XVII) meg is jelentek.

A bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi szakok képesítési követelményeiről szóló 129/2001. (07.13) kormányrendelet a debreceni szak megnevezését általánosította, vagyis valamennyi felsőoktatási intézményben a nemzetközi gyakorlatot követő informatikus könyvtáros szak elnevezést írta elő. A kormányrendelet hatályba lépéséig újból módosítottuk a tantervet és a kredittáblázatot a jogszabályban foglaltak szerint, közben megtörtént a tananyag újragondolása, a könyvtár- és információtudomány változásaihoz igazítása.

Az Informatikai Intézet 2002-ben önállósult, majd 2004 nyarán megalakult a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. Az informatikus könyvtáros szakképzés szempontjából ez a tanszéki és kari hovatartozás igen előnyös. Terjedelmes és egyre korszerűbb infrastruktúra, számítógéppark áll a könyvtárosképzés rendelkezésére; erős az oktatói bázis, az informatikus kollégák közreműködnek az oktatásban; szilárd a tudományos háttér; a kar vezetése a képzést támogatja.

A kar oktatói gárdája jelentős, nemzetközileg is jegyzett szellemi potenciált képvisel. A Könyvtárinformatikai Tanszék oktatóin kívül besegítenek az oktatásba más informatikai tanszékek munkatársai is, sőt a bölcsészkarról ugyancsak van oktatónk. Felsőéves demonstrátoraink és PhD képzésben részt vevő hallgatóink olykor a gyakorlati órák tartásába is bekapcsolódnak. A képzés szempontjából kedvező, hogy könyvtárakból jeles szakembereket sikerült megnyerni külső oktatóként és gyakorlatvezetőként. A hallgatók az első kötelező szakmai gyakorlatot közművelődési könyvtárakban, a második vagy szakkönyvtári gyakorlatot a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának kiterjedt és differenciált szervezetében végzik. A szak oktatói szerepet vállaltak-vállalnak, vezető tisztségeket töltenek be az országos szakmai szervezetekben (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Kovács Máté Alapítvány, Könyvtári Figyelő tanácsadó testülete stb.) is.

A Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakának nappali tagozatán az oklevél kezdettől fogva csak másik egyetemi szakkal párosítva volt megszerezhető; a 129/2001-es kormányrendelet szintén ezt a gyakorlatot tette kötelezővé. Ez a megszorítás megfelelt a könyvtárak és más információ-szolgáltató helyek, sőt a vállalatok, bankok stb. információs részlegei elvárásainak is.

Az egyetemi szintű informatikus könyvtáros levelező képzés egyidős a nappalival, csak sorsa tőle eltérően alakult. 1989-ben kihelyezett tagozatként jött létre csak egyetemet végzett könyvtárosoknak az Országos Széchényi Könyvtárban, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ oktatási osztályának szervezésében, humán informatika megnevezéssel, kétéves kurzusként. 1994-ben a levelező tagozat visszakerült a KLTE szervezeti keretébe. Akkor tantervét hozzáigazítottuk a nappali tagozatéhoz, a képzési időt is felemeltük öt félévre, és a szak neve itt is informatikus könyvtáros lett. A jelentkezők csak egyetemi vagy főiskolai oklevéllel kezdhették el tanulmányaikat. 1995 óta az utolsó két szemeszterben a hallgatók választhattak két szakirány, a könyvtár-informatikai és a könyvtárostanári között.

Frissítés dátuma: 2017.12.17.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ