Dr. Bölcskei András


(1946–2016)

1946. január 1-én született a Pest megyei Alagon református lelkész családban. Általános iskolába 6 évig Szamoskéren járt, majd a 7. és a 8. osztályt Debrecenben végezte el. 1964-ben érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában és abban az évben sikeresen felvételizett a KLTE matematikus szakára. 1969-ben kapott matematikus oklevelet. Végzés után a KSH Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat Debreceni Adatfeldolgozó Központjában helyezkedett el. Előbb programozói majd szervezői munkakörben dolgozott. 1972 áprilisától 1983 december végéig a KLTE Informatikai és Számító Központjában számítástechnikai tudományos munkatársként dolgozott, utána a KLTE illetve a DE TTK Matematikai és Informatikai Intézetében volt egyetemi adjunktusi beosztásban az Információ Technológiai Tanszéken 2002 nyaráig. Később tudományos főmunkatárs, majd 2005-től egyetemi docensi kinevezést kapott a Debreceni Egyetem Informatikai Karán az Információ Technológia Tanszéken. A 2004-ben megalakult Informatikai Karon 2005-ben dékán-helyettesi megbízást kapott. 2008-ban nyugállományba vonult.

1975-ben egy 3 éves rendszerszervezői tanfolyam befejezéseként rendszerszervezői oklevelet szerzett. Ezen kívül több kisebb-nagyobb számítástechnikai továbbképző tanfolyamon vett részt belföldön és külföldön is.

1984-ben egyetemi doktori értekezést készített 'Szövegfeldolgozás' címen témavezető nélkül, amit 'Summa cum laude' minősítéssel védett meg. 1997-ben ’doktori (PhD)’ fokozatot szerezett átminősítéssel.

Szakmai munkája három fő területre terjedt ki: oktatás, kutatás és alkalmazói rendszerek készítése.

Oktatás: Rendszeresen vezetett gyakorlatokat és tartott előadásokat mind a nappali, mind a levelező, mind az esti tagozaton a legkülönfélébb témákban (programozás, programtervezés, operációs rendszerek, adatkezelés, adatbázis-kezelés stb.) Egyik elindítója volt a 'C' szakos számítástechnikai tanárképzésnek. Minden évben több szakdolgozat készült vezetésével.

Mióta beindult Debrecenben a programozók és szervezők tanfolyami képzése, azóta rendszeresen tanított ott is és konzulens volt a diplomamunkák készítésénél. Számos helyen vizsgáztatott, 1994-től OKJ-s vizsgaelnök, 2002-től ECDL vizsgáztatóként.

Kutatás: Kutatási munkája a KLTE különböző tanszékeihez kapcsolódott. Több éven keresztül dolgozott együtt kémikusokkal, ennek eredményeképpen közös cikkek születtek. Ezekkel a munkákkal párhuzamosan bekapcsolódott nagyon sok BTK-s tanszék kutató munkájába, elsősorban a nyelvészeti tanszékekkel voltak közös munkáik. Munkája eredményeit sok disszertáció elkészítésénél tudták hasznosítani, de közös cikkek és könyvek is készültek az évek során. Sok kutatási pályázat eredményes befejezéséhez is jelentősen hozzájárult. Egyéb intézményeknek is dolgozott (ELTE, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Egri Tanárképző Főiskola). Hozzájárult pl. a Helyesírási Tanácsadó Szótár legújabb kiadásához is a teljes szótári anyag és kiegészítéseinek számítógépre vitelével és különféle szempontok szerinti feldolgozásával. Leggyümölcsözőbbnek a Magyar Nyelvészeti Tanszékkel létrejött kapcsolat bizonyult, de ki kell emelni a Szláv Filológiai Tanszéket és az Általános Nyelvtudományi Tanszéket is, ahol éveken keresztül vett részt különböző kutatási témákban. Nagyon sok olyan konkordanciát készített és egyéb nyelvészeti feldolgozást végzett, amelyek a publikációkban sincsenek felsorolva, mivel a végeredmény sokszor nem jutott el hozzá (pl. Ady Endre összes verseinek konkordanciája, Csehov összes drámájának konkordanciája (oroszul), Borisz Paszternák: Doktor Zsivago c. regényének konkordanciája (oroszul), stb.)

Alkalmazói rendszerek készítése: Több olyan rendszer kifejlesztését végezte el, amelyek a volt KLTE gazdasági, ügyviteli, nyilvántartási munkáihoz nyújtottak segítséget. Ezek közül a felvételi eljárást támogató számítógépes rendszer emelhető ki. Ennek különféle újabb változataival egészen sokáig dolgozott és irányította a karokon a felvételi számítógépes feldolgozását. A korai években sok debreceni és megyei vállalat részére készített információs rendszereket külső munka keretében a legkülönfélébb területeken

Frissítés dátuma: 2018.02.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ