Dr. Schwarcz Tibor


(1955–2012)

Nekrológ Schwarcz Tibor halálára

Dr. Schwarcz Tibor (Hodász, 1955. november 10 – Debrecen, 2012. február 15.) egyetemi adjunktus.

Apja lakatos volt. Az egész családját, feleségét, gyerekeit koncentrációs táborba hurcolták, ahonnan egyedül csak ő tért vissza. Anyját és négy testvérét pedig Auschwitzba vitték, és az öt gyerekből csak ketten tértek haza. A szülőknek két fiúgyermeke született, az idősebb gépészmérnök, Tibor tanár lett. Schwarcz Tibor orosz tagozatos általános iskola után a Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematikai tagozatán tanult, onnan jött az egyetemre és 1980-ban okleveles matematika és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. Felesége Dr. Mónos Katalin PhD, okleveles angol történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus. Dani fia közgazdász lett, Boriska lánya vegyésznek tanul. Tibor nagyon szerette a családját és értük sokat is dolgozott.

Az egyetemen azonnal kitűnt társai közül kiváló matematikai előképzettségével. Erős vonzódása volt a geometriai problémákhoz; különösen a szintetikus vonatkozásúakhoz. Már hallgató korában figyelemre méltó eredményeket ért el az ábrázoló geometriai eljárások kutatásában és számítógéppel támogatott tanulmányozásában. Mindez még a komputergrafika kialakulásának a kezdeti időszakára esett. Egyetemista korában kapcsolódott be a tudományos munkába. Két egyetemi elsődíjas pályamunkát írt. Az egyiket a ciklografikus leképezés általánosításáról, nevezetesen a végtelentávoli sík C-köréből, mint centrumból vetítette a tér pontjait a vetítő kúp egyik alkotójával párhuzamos síkra, mint képsíkra. Így többek között a klasszikus Apollóniosz-féle feladatokat általánosította úgy, hogy három kört érintő körök helyett három párhuzamos tengelyű parabolát érintő parabolákat (általános esetben 8 megoldás) lehet szerkeszteni. 1980-ban számítógépi grafikai dolgozattal indult a diákköri konferencián és a Másodrendű felületek ábrázolása és síkmetszése számítástechnikai eszközökkel című dolgozatával nívódíjban részesült és abban, hogy a dolgozatát nyomtatásban megjelentették. Ez egy nagyon értékes munka volt. Sok, ma forgalomban lévő szoftver se tudja kezelni az érintősíkok által kimetszett görbe vonalat a hiperbolikus felületen az érintési pontban. Ennek a témának a továbbfejlesztése volt 1984-ben megvédett Másodrendű felületek ábrázolása és áthatása számítástechnikai eszközökkel című egyetemi doktori disszertációja. Schwarcz Tibor mind hallgató társai, mind kollégái bizalmát egyaránt élvezte. A TTK Tanácsának választott diákképviselője volt, a Matematikai Intézeti Tanács diákképviselője is volt. De tanárként is töltött be több választott funkciót az intézetben.

A diploma megszerzése után két évig középiskolában tanított, azonban óraadóként vagy félállásban a Geometriai Tanszéken is. Aztán a Bessenyei György tanárképző főiskolára került tanársegéd, adjunktus, docens beosztásokba, de közben néhány órája volt az egyetemen is. Míg végül 1994-ben a KLTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszékére sikerült átvenni. Később állandó főkollégiumot kapott. Kidolgozta a Bevezetés a számítógépi grafikába c tárgy programját és könyvet is írt hozzá, amely évente mintegy 200 hallgatót érint. Éveken át tanította a Nemlineáris leképezések és a Konstruktív geometria c. tárgyat, és kidolgozott még több tantárgyi programot is. Ő lett az Informatikai Diákkör és a Komputergrafika szeminárium tantárgy vezetője. Irányításával több diákköri dolgozat született, amelyek közül kiemelkedő az 1999-es évi OTDK, amikor egy hallgatója országos első, míg egy másik harmadik helyet ért el a Számítógépi grafika szekcióban.

Igen sokszor voltunk együtt nemzetközi konferenciákon, eleinte csak az NDK-ban. Németül és angolul előadó és vitaképes volt. Szinte mindig olyan témával lépett fel, amelyik felkeltette a hallgatóság érdeklődését. Fél évig Rostockban is tanult. 1988-ban Kühlungsbornban a Digra ’88 konferencián a Hidden line problem in the case of a body consisting of two konvex polyhedra című dolgozatával elnyerte a konferencia különdíját.

2006-ban PhD tudományos fokozatot szerzett. A centrálaxonometrikus leképezés komputergrafikai alkalmazása című disszertációjára summa cum laude minősítést kapott.

Néhány komputergrafikai algoritmusát, a ciklográfia általánosítását, tantárgyak keretében tanítjuk, de vázlatosan megemlítjük a PhD disszertációjának tartalmát is több debreceni eredménnyel együtt. Többre nincs idő, mert ezek nagy matematikai előkészítést igényelnének.

Sok segédanyagot készített a hallgatók számára, életeleme volt a tanítás. Az óráira nagyon lelkiismeretesen készült. Több interaktív programot is írt. Rendkívül szívesen segített hallgatóknak és a kollégáknak egyaránt. Személyében az egyetem, a tanszék nagyon komoly értékes és korrekt kollégát veszített el, és nagyon idő előtt. Az egyik legtehetségesebb, emberileg is nagyon értékes kollegám volt. Külföldön is neve volt, tevékenységét figyelték, és ahol geometriai alapú komputergrafikával, konstruktív geometriával foglalkoztak, ott számon is tartották.

Schwarcz Tibor nyílt, őszinte, egyenes jellemű, segítőkész ember volt, aki meggyőződése mellett mindig kiállt. Tudtuk azt, hogy egy kegyetlen betegséggel küzd, mégis távozása váratlanul érintett bennünket, és most búcsúzásra kényszerít. Adjon az ég neki könnyű álmot az idők végezetéig, derűs egyéniségét soha nem feledjük.

Frissítés dátuma: 2018.02.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ