Számítógéptudományi Tanszék

Tanszékvezető

Dr. Vaszil György
egyetemi tanár
kutatási terület: membránszámítások, formális nyelvek, automaták

Tagok

Dr. Aszalós László
egyetemi docens
kutatási terület: logika, optimalizálás, életlen halmazelmélet

Dr. Battyányi Péter
adjunktus
kutatási terület: lambda-kalkulus, típuselmélet, nemstandard számítási modellek (membránkalkulus, kémiai kalkulus), programnyelvek szemantikája, programhelyesség

Bálint Gergely Tamás
tanársegéd
kutatási terület: kódelmélet, adatbányászat, diszkrét geometria

Dr. Csirmaz László
egyetemi docens
kutatási terület: halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, kriptográfia

Dr. Herendi Tamás
adjunktus
kutatási terület: álvéletlenszámgenerátorok, számelmélet, kriptográfia, párhuzamos algoritmusok, FPGA programozás

Dr. Horváth Géza
adjunktus
kutatási terület: formális nyelvek és automaták elmélete, kriptográfia

Dr. Huszti Andrea
egyetemi docens
kutatási terület: kriptográfiai protokollok tervezése és elemzése, e-szavazás, e-vizsgáztatás, felhő alapú számítások

Kádek Tamás
tanársegéd
kutatási terület: logika és mesterséges intelligencia

Kovács Zita
tanársegéd
kutatási terület: kriptográfia/anonimitás, formális nyelvek és automaták/WK transzducer

Dr. Mihálydeák Tamás
egyetemi docens
kutatási terület: klasszikus és nem-klasszikus logika, többértékű logika, életlen halmazok elmélete, membrán számítás

Dr. Pethő Attila
egyetemi tanár
kutatási terület: általánosított számrendszerek, diofantikus egyenletek algoritmikus és numerikus megoldása, nyílt kulcsú kriptográfiai algoritmusok

Dr. Várterész Magda
egyetemi docens
kutatási terület: logika, mesterséges intelligencia

Óraadó kollégák

Dr. Dömösi Pál
nyugalmazott egyetemi tanár

Dr. Papp Zoltán
nyugalmazott adjunktus

PhD hallgatók

Angyal Dávid
kutatási terület: automaták, formális nyelvek, számítási bonyolultság

Kántor Kristóf
kutatási terület: membránszámítások, formális nyelvek, automaták

Nagy Dávid
kutatási terület: életlen halmazelmélet, adatbányászat

Demonstrátorok

Bagossy Attila
témavezető: Várterész Magda

Nyakacska Lilla 
témavezető: Huszti Andrea

Oláh Norbert
témavezető: Huszti Andrea

Szabó Marianna
témavezető: Várterész Magda